Author Rodinný pražský cyklozávod

ONLINE VÝSLEDKY

11. června 2014logo rodiny cyklozavod

 

letak prc 49x49 metro

Tento rok se konal již 11. ročník závodu horských kol pro děti od 5 do 15 let. Zveme nejen děti, ale i rodiče. Tratě jsou vyznačeny od 800 metrů do 10 kilometrů.
Poháry, medajle a věcné ceny čekají na vítěze!

Připravena bude půjčovna kol, dětské atrakce vystoupení dětského sboru DOMINO. Moderovat akci přijede zpěvák a DJ Pepa Melen.

Startovné je pro všechny děti zdarma.

Na místě Vás čekají ukázky bezpečnosti provozu

Pod záštitou starostky MČ PRAHA 6 Ing. Marie KOUSALÍKOVÉ
a radní HM Prahy JUDr. Heleny CHUDOMELOVÉ

Pořadatel: PhaProWel – občanské sdružení 

Spolupořadatel: MoHiLa SPORT s.r.o., VSK ELEKTRO ČVUT Praha, Nadační fond ALBERT

Termín: 11. června 2014 – start první kategorie v 15:00 hod.

Místo konání: PRAHA 6 - Bílá hora – stadion „Na Markétě“

Uzávěrka přihlášek elektronicky dne 11.června 2014 v 10:00 hod.
Potom je možné se přihlásit až na místě závodu v den startu do 15:00 hodin !!!

Startovní čísla: Budou vydávána před startem spolu s prezentací závodníků a kontrolou kol. Po skončení závodu se stávají majetkem startujících. V průběhu závodu musí být upevněna dle pravidel.

Startovné: ZDARMA

Trať závodu: PRAHA 6 – Stadion „Na Markétě“ BÍLÁ HORA okruh 800 m - 5,5 km

Půjčovna kol: kola značky Author se budou půjčovat vždy 15 minut před samotným startem. Kolo nastavíme a dítěti také poskytneme cyklistickou přilbu. Půjčovna kol je realizována díky Nadačnímu Fondu Albert a značce Author, kteří také věnovali – díky triatlonistovi Tomášovi Slavatovi – dvě horská kola Author, losovaná po skončení všech kategorií. Dětem pomůžeme připravit kolo na trať.

Kategorie:

CHLAPCI HA roč. 2008 a více, HB roč. 2007-06, HC roč. 2005-04, HD roč. 2003-02, HE roč. 2001-2000, HF roč. 1999-97,
DÍVKY DA roč. 2008 a více, DB roč. 2007-06, DC roč. 2005-04, DD roč. 2003-02, DE roč. 2001-2000, DF roč. 1999-97,
RODIČE - muži a ženy ročník 1996 a starší
„RODIČE“ – jedou společně s nejstarší kategorií.
Pro stanovení kategorie je rozhodující rok narození (ročníky) a pořadatel podle toho zařazuje do kategorie.
TÝMY, RODINNÉ TÝMY a DÍVČÍ TÝMY

Startují: Přihlášení závodníci do limitu startujících podle data došlé přihlášky. Kategorie dle přihlášky.

Předpis: Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. Pro závod je povoleno trekingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami. Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Vyhodnocení a ceny:
Vyhodnocení každé kategorie bude provedeno po dojezdu závodníků kategorie - vyvěšení výsledků + 15 min. na protesty. Protest lze přijmout při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Věcné ceny získají účastníci, kteří se umístí na 1.-3.místě.

PROSBA POŘADATELŮ:
Vyplňte, prosím, přihlášku co nejpečlivěji. Pořadatelé nekontrolují, zda je dobře kategorie do které jste se přihlásili, zda máte vyplněn tým za který startujete nebo zda je Vaše PSČ správné.

PRAVIDLA:
Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálnímu počtu závodníků.

ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ:
Zúčastnit se může každý kdo splňuje věkové hranice, podá si přihlášku a jeho účast potvrdí zákonný zástupce.

TÝMY (DÍVČÍ):
Tým je sestaven z tří až pěti závodníků bez rozdílu pohlaví a kategorie. Výsledek týmu je dán součtem umístění tří nejlepších výsledků, v případě rovnosti součtu rozhoduje nejlepší umístění v nejstarší věkové kategorii.
DÍVČÍ TÝM musí být sestaven jenom z dívek.

RODINNÉ TÝMY:
Rodinný tým je sestaven z tří závodníků dětské kategorie + jeden „rodič“ ( ročník 1992 a nižší). Předpokládá se, že to bude rodič jednoho z dětí, ale není to podmínkou. Výsledek týmu je dán součtem umístění dvou nejlepších výsledků kategorií dětí a součtem umístění „rodiče“. V případě rovnosti součtu rozhoduje umístění „rodiče

Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách zda jsou správné a pravdivé. Za pravdivost údajů však zodpovídá účastník sám. Je na Vás zda nebudete podvádět. Závod není o tituly, není o postupu, ani o “život“. V případě nepravdivých údajů nebude jednotlivec a tým klasifikován.

Má přinášet radost z pohybu, radost ze setkání a radost z účasti.
My jako pořadatelé pro to uděláme vše co je v našich silách.

Děkuji za pochopení a mnoho radosti při účasti na našem závodě přeje
Ředitel závodu
Dr. Pavel LANDA

ČASOVÝ PROGRAM

STADION „Na Markétě“ Praha 6 Břevnov 12. června 2013

Od-Do TRASY
Od 13:00 hod - prezentace a přihlášky na místě vždy končí 15 minut před startem kategorie
15:30 - start kategorie DA a HA 800 m
16:00 - start kategorie DB a HB 1800 m
16:30 - start kategorie DC a HC 1800 m
17:00 - start kategorie DD a HD
- start kategorie DE a HE 3600 m 2x1800 m
17:30 - start kategorie DF a HF 5400 m 3x1800 m
- kategorie DE, DF,HE,HF, budou v případě menšího počtu přihlášených sloučeny v jeden start.

18:00 - vyhlášení výsledků a předání cen.

Záštitu nad závodem převzal pan Primátor hlavního města Prahy:

záštita primátora HMP